American Shorthair, American Shorthair cat breed standard, American Shorthair cat breed information, American Shorthair cat pictures, American Shorthair cat breed facts, American Shorthair cat breed history, cats, American Shorthair personality, American Shorthair appearance, American Shorthair Health, American Shorthair cat breeders, American Shorthair cats for sale, American Shorthair kittens for sale